top of page
عر
En

בקרוב... 

תראה לי תעודת זהות

תראה לי תעודת זהות

א' בן ה-16 מעולם לא הסתבך עם החוק, אבל שלוש פעמים עצרו אותו שוטרים ממש מתחת לביתו ודרשו ממנו להסביר מה הוא עושה שם. הפשע הגדול שלו – הוא ממוצא אתיופי. התביעה שהגשנו בשמו מספרת את הסיפור של שיטור-היתר והפרופיילינג בישראל.

צילום: קרן מנור, אקטיבסטילס

עוד בעשור זה:

bottom of page