top of page
عر
En

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי שחוקק ב-1994 נשארו טיפולי השיניים מחוץ לסל ביטוח הבריאות. כתוצאה מעוול היסטורי זה, אחת מההוצאות הגבוהות ביותר של משקי בבית בתחום הבריאות היא על טיפולי שיניים. 


ב-2008 החל רמי אדוט, שעסק בתחום הבריאות באגודה, לרכז את הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית, יחד עם שלומית אבני מרופאים לזכויות אדם. יחד עם ארגונים עמיתים ועם אנשי ונשות מקצוע ואקדמיה פעלנו לקדם חזון שבו טיפולי שיניים אינם בגדר מותרות ויהיו נגישים לכל אזרח בישראל, ובפרט לילדים ולזקנים. 


הקואליציה עבדה מול התקשורת ומול מקבלי החלטות, ובין היתר ניסחה הצעת חוק להכנסת טיפולי השיניים לביטוח הבריאות הממלכתי, שהוגשה בדצמבר 2009 על ידי 25 חברות וחברי כנסת מכל הקשת הפוליטית. המשכנו בלחץ הציבורי והפוליטי, וב-2010 החליטה לבסוף הממשלה להוסיף את בריאות השיניים לילדים לסל הציבורי, בתחילה כפיילוט עד גיל 8, ואח"כ הורחבה הזכאות עד לגיל 12. כיום מאפשר החוק לילדים עד גיל 18 ליהנות מטיפולי שיניים חינם או בהשתתפות עצמית נמוכה, כחלק מהשירותים הניתנים לאזרחים במסגרת סל הבריאות. 


שותפינו לפעילות בקואליציה לרפואת שיניים ציבורית: ארגון ההורים הארצי, אש"י – איגוד השיננות הישראלי, ב"ש שוויון בבריאות, המועצה לשלום הילד, הסתדרות הגמלאים, יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית, מרכז אדוה, סנגור קהילתי, חץ: חברה צודקת, עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל, פורום רופאי השיניים לקידום בריאות הציבור, צב"י – צרכני בריאות ישראל, רופאים לזכויות אדם, שתי"ל, פעילות, פעילים ונשות/אנשי מקצוע.


למה כל כך יקר לחייך? פרק בפודקאסט "חיות כיס" של שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי, שסוקר גם את פעילות הקואליציה.


למען השן

למען השן

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נשארו טיפולי השיניים מחוץ לסל ביטוח הבריאות. במסגרת הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית פעלנו לקידום חזון שבו טיפולי שיניים יהיו נגישים לכל אזרח.ית בישראל, ובפרט לילדים ולזקנים.

© Lucila De Avila Castilho | Dreamstime.com

עוד בעשור זה:

bottom of page