top of page
عر
En

בקרוב... 

בדרך למחאה החברתית: דיור בר השגה

בדרך למחאה החברתית: דיור בר השגה

החל מ-2008 פעלנו משפטית וציבורית במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה. עם השנים, המושג "דיור בר השגה" הוטמע בשיח הציבורי ובקרב קובעי המדיניות, והוכנסו התייחסות לדיור בר השגה לחוקי תכנון מרכזיים. אך המאבק רחוק מלהסתיים.

נציגי האגודה במחאת האוהלים, 2011

עוד בעשור זה:

bottom of page