top of page
عر
En

בקרוב...

לעבוד עם כבוד

לעבוד עם כבוד

כשהיינו ילדים.ות למדנו ש"בשביל כבוד צריך לעבוד", אבל השינויים הרבים שחלו מאז בשוק העבודה הישראלי מאפשרים ניצול והשפלה של עובדות ועובדים, והיום עבודה במשרה מלאה ממש לא מבטיחה קיום בכבוד.

צילום: נעם ריבקון פנטון, שתיל-סטוק

עוד בעשור זה:

bottom of page