top of page
عر
En

בקרוב... 

במבוך הבירוקרטיה

במבוך הבירוקרטיה

הבירוקרטיה של משרד הפנים היא כלי מצוין להפרת זכויותיהם של מי שהמדינה לא חפצה בהם: בני משפחה של אזרחים.ות ישראלים.ות, מהגרי.ות עבודה, מחוסרי אזרחות, מבקשי מקלט ועוד. זה יכול להתיש, אבל אנחנו לא מתייאשים.

עוד בעשור זה:

bottom of page