top of page
عر
EN
En

בקרוב... 

גדר ההפרדה

גדר ההפרדה

שורה של עתירות שהגשנו תוך זמן קצר הביאו לשינויים בתוואי גדר ההפרדה באזורים שונים, וצמצמו את הפגיעה בזכויות האדם של התושבים הפלסטינים. אבל בשטחים כמו בשטחים – ההצלחה תמיד חלקית מאוד.

צילום: פיראס עלמי, ACRI

עוד בעשור זה:

bottom of page