top of page
عر
En

בקרוב... 

זכויות, לא הטבות

זכויות, לא הטבות

הזכות לדיור, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות והזכות לקיום בכבוד – היום הן מובנות מאליהן ושגורות בשיח הציבורי. קל לשכוח שזה לא תמיד היה כך – גם לא אצלנו באגודה.

צילום: יותם רונן, אקטיבסטילס

עוד בעשור זה:

bottom of page