top of page
عر
En

בקרוב...

לא מוכרים

לא מוכרים

זהו סיפורם של אזרחים בלתי נראים. הם מהווים כרבע מאוכלוסיית הנגב ויושבים רק על 3% משטחו, ולמרות זאת המדינה מנסה לצמצם את נוכחותם במרחב. באופן שיטתי ובמשך שנים רבות נמנעים מהם זכויות ושירותים בסיסיים שכל אדם זכאי להם.

צילום: יותם רונן, אקטיבסטילס

עוד בעשור זה:

bottom of page