top of page
عر
EN
En

בקרוב...

אנחנו על המפה

אנחנו על המפה

שינוי חברתי מושג לא רק באמצעות תקדימים משפטיים ועבודה בכנסת, אלא גם – ואולי בעיקר – דרך השפעה על הציבור הרחב ושינוי השיח הציבורי.

עוד בעשור זה:

bottom of page