top of page
عر
EN
En

בקרוב... 

עולות.ים לכנסת

עולות.ים לכנסת

חלק ניכר מפעילות האגודה הוא להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. אנו פועלים.ות פועלת לצמצום פגיעה בלתי מוצדקת ובלתי סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמים.ות ותומכים.ות בהצעות חוק שמטרתן קידום זכויות האדם.

נציגות האגודה ביום זכויות האדם בכנסת, דצמבר 2018. צילום: מרים לידור, ACRI

עוד בעשור זה:

bottom of page