top of page
عر
En

ב-1985 פסלה המועצה לביקורת סרטים ומחזות את המחזה "אפרים חוזר לצבא", בטענה כי הוא מציג את הממשל הצבאי בצורה מסולפת, מעוותת ומרושעת, ומחשש שהצגתו תעורר יחס שלילי כלפי המדינה וכלפי צה"ל. המחזאי, יצחק לאור, והאגודה עתרו לבג”ץ ב-1986 נגד ההחלטה. בפברואר 1987 קיבל בית המשפט את העתירה, וקבע כי המועצה חרגה מסמכותה. כמו כן נקבע בפסק הדין כי יש להשתמש בנשק המסוכן של הצנזורה בזהירות ובהתאפקות, ושפסילת הצגה היא האמצעי האחרון שצריך להשתמש בו, רק במקרה שבו יש ודאות קרובה שהצגת המחזה תביא לפגיעה קשה וחמורה בסדר הציבורי. הפסיקה עוררה מאבק ציבורי-פוליטי, שהביא בסופו של דבר לביטולה של הצנזורה על מחזות.

אפרים הולך לבית המשפט

אפרים הולך לבית המשפט

ב-1985 פסלה המועצה לביקורת סרטים ומחזות את המחזה "אפרים חוזר לצבא", מחשש שהצגתו תעורר יחס שלילי כלפי המדינה וכלפי צה"ל. המחזאי, יצחק לאור, והאגודה עתרו לבג"ץ.

אילוסטרציה. Balazs Czitrovszky | Dreamstime.com ©

עוד בעשור זה:

bottom of page