top of page
عر
En

ב 1981 יזם פרופ' יעקב לורך, שהיה אז חבר אגודה, הענקת פרס שנתי מטעם האגודה לאדם שתורם לקידום זכויות האדם בישראל. ראשון מקבלי האות היה העיתונאי גבריאל שטרן, ומאז ניתן האות לשורה ארוכה של פעילות.ים וארגונים. בשנת 1983, לאחר רצח אמיל גרינצווייג, שהיה חבר באגודה, קיבלה האגודה את הסכמת משפחתו לקרוא את האות על שמו. הקשת הרחבה של מקבלי.ות האות במשך השנים משקפת את המאבק המתמשך להגנה על זכויות האדם של קהילות שונות ולמימושן, את קווי השבר העמוקים בחברה הישראלית ואת אלו המנסים לאחותם.


רשימת מקבלי.ות האות

אות אמיל גרינצוויג

אות אמיל גרינצוויג

ב-1981 החלה האגודה להעניק אות שנתי לאדם שתורם לקידום זכויות האדם בישראל. מאז ועד היום קיבלו את האות קשת רחבה של ארגונים ופעילים.ות, המשקפת את המאבק המתמשך להגנה על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים.

נציגת ארגון "קולך" מקבלת את אות זכויות האדם לשנת 2007. צילום: מלאני טקפמן, ACRI

עוד בעשור זה:

bottom of page