top of page
عر
En

ב-1976 נענה פרופ' הנס קלינגהופר לפנייה לכהן כנשיא הראשון של האגודה. קלינגהופר היה פרופסור בפקולטה למשפטים ובין השנים 1973-1961 היה חבר כנסת מטעם המפלגה הליברלית. ב- 1964 הגיש לכנסת הצעת 'חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם', שמעולם לא התקבלה. קלינגהופר מילא את תפקידו כנשיא האגודה באופן פעיל, היה מעורב מאוד, השתתף באופן קבוע בישיבות וחלקן אף התקיימו בביתו.


בתחילת 1981 ביקש פרופסור קלינגהופר לסיים את תפקידו כנשיא האגודה, עקב העומס הרב המוטל עליו ותפיסתו את התפקיד כמעורב ופעיל. הוצע לו להמשיך ולכהן בתפקיד באופן פחות פעיל, אך הוא לא ראה טעם בכך. ההנהלה קיבלה פה אחד הצעה לפנות לשופט חיים כהן שעמד באותה עת לפרוש מבית המשפט העליון. חיים כהן מילא את תפקידי המפתח בממסד המשפטי של מדינת ישראל – פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים, שופט בית המשפט העליון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון – והסכמתו לעמוד בראש האגודה הייתה כהצהרה שזכויות אדם אינן עניין רק ליפי-נפש ולתמהונים. ביסוד תפיסתו של חיים כהן את זכויות האדם עמדה השקפת עולם אוניברסליסטית הרואה כל אדם, באשר הוא אדם, כמי שנברא בצלם. כאות הוקרה ותודה על תרומתו הקדישה לו האגודה את הספר הראשון שפרסמה ב- 1982: "זכויות אזרח בישראל – קובץ מאמרים לכבודו של חיים ה. כהן", בעריכת רות גביזון.


בשנים הבאות המשיכה האגודה וזכתה בנשיאים מרשימים ורבי פעלים. בשנים 1992-1988 כיהן כנשיא האגודה השופט שמעון אגרנט, ובשנים 1999-1996 כיהנה כנשיאת האגודה פרופ' רות גביזון. משנת 2001, כבר יותר מעשרים שנה, מכהן כנשיא האגודה הסופר סמי מיכאל.


וידאו: פרופ' פנינה להב מספרת על השופט חיים כהן, בכנס 50 שנה לאגודה 

נשיאים ראשונים

נשיאים ראשונים

ב-1976 נענה פרופ' הנס קלינגהופר לפנייה לכהן כנשיא הראשון של האגודה. גם בעשורים הבאים המשיכה האגודה וזכתה בנשיאים מרשימים ורבי פעלים.

משמאל פרופ' הנס קלינגהופר, צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

מימין השופט חיים כהן, צילום: BRAUNER TEDDY, לשכת העיתונות הממשלתית

עוד בעשור זה:

bottom of page